opstellingen-coach

Tarief en voorwaarden

Individuele sessie

Een sessie van anderhalf uur is 88 euro.
Een Skype-sessie van een uur is 55 euro.

Lessen in Zelfliefde

88 euro.

Cacao-cirkel

Deelname 33 euro.

Grootmoedercirkel

Vrijwillige bijdrage

Betaling

Heb je vragen over de betaling?
Ik denk met je mee over een oplossing die voor ons allebei goed is.

NL47TRIO0197825842
ten name van H.M. Willemse, Utrecht
onder vermelding van de datum van de coaching, workshop of cirkel en je naam.

Mijn sessies en begeleiding zijn geen vervanging van een (huis)arts bezoek, bij lichamelijke of andere klachten.
Ik adviseer daarom altijd een (huis)arts te raadplegen. Wel ben ik voorstander van samenwerking tussen reguliere en alternatieve werkvormen vanuit een holistisch mensbeeld.