opstellingen-coach

Individuele sessie

Algemeen

Ieder mens maakt in zijn of haar leven grotere of kleinere trauma’s mee.

In onze kindertijd ontwikkelen we, om te overleven, overlevingsstrategieën. Voor een kind zijn die zeer behulpzaam, maar als volwassene niet meer. We ervaren dat de overlevingsstrategieën niet meer dienend zijn, zelfs tegen ons werken. Dan is het tijd om daarnaar te kijken en te gaan voelen, zodat het geheeld kan worden.

Ik bied je begeleiding vanuit mijn helder voelen dat bij jou aansluit.

Het proces dat je volgt bij jouw levensvragen doe je zelf maar je hoeft het niet alleen te doen. Het is ondersteunend iemand een stukje met je mee te laten lopen.

Als ervaringsdeskundige heb ik inzicht in heling processen en mijn eigen stijl ontwikkeld. Vanuit deze ervaring begeleid ik jou stap voor stap zodat jij je eigen heling in gang kunt zetten en ervaren.

“Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn”

Marianne Williamson

Opstellingen

Ik maak in mijn begeleiding gebruik van opstellingen. Opstellingen (een systemische werkvorm) is een manier van begeleiden die voor veel mensen toegankelijk is. Wanneer er in jouw leven steeds terugkerende issues zijn geeft een opstelling jou de mogelijkheid om daar op een dieper niveau naar te kijken. Dan wordt zichtbaar waarom de energie niet stroomt. De oplossingen zijn doorgaans diepgaand en blijvend.

Begin jaren negentig ontwikkelde Bert Hellinger het fenomeen familie-opstellingen. In de loop van de jaren is daar veel in veranderd en uitgebreid in vorm en toepassingen. Opstellingen maakt gebruik van het wetende (energie)veld dat overal om ons heen is.
Uit het voorgesprek in de sessie blijkt bijvoorbeeld dat het gaat over je ouders. Dan geef je je ouders een plek in de ruimte. Dat kan, wanneer ik alleen met je werk, een anker zijn (bijvoorbeeld een kussen); als we in een groep werken is het een persoon die jouw vader of moeder representeert. De representant neemt een soort rol aan. Daar hoeft men niets voor te doen, slechts het voelen van de energie in het moment van representeren.
Opstellingen maakt het onzichtbare, nog niet gekende, zichtbaar en voelbaar waardoor er betekenis aan gegeven kan worden. Vandaaruit kan heling plaats vinden.

Wanneer er in jouw familiesysteem iets is dat niet erkend wordt of kan worden (omdat het niet zichtbaar is), heeft dit gevolgen voor de plek die jij inneemt in jouw familiesysteem. Dit kan gevoeld worden als een blokkade. Wat er gebeurt is dat de liefdesenergie niet vrij door het systeem kan stromen waardoor er onbalans van generatie op generatie blijft bestaan.
Jouw opstelling maakt dit zichtbaar waardoor het geheeld en doorbroken kan worden.